Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU www.ofertuje.pl 

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń oraz informuje że, dane podane na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników.
 

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Ofertuje.pl.

2. Ofertuje.pl jest internetową platformą komunikacyjną przeznaczoną do czasowego zamieszczania ogłoszeń zwanym dalej w regulaminie „Serwis”.

3. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a mająca zdolność prawną pod warunkiem wyrażenia zgody na treść niniejszego regulaminu zwanym dalej „Użytkownik”.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do kontaktowania się i wysyłania materiałów reklamowych, komunikatów związanych z jego działaniem na adresy e-mail, które zostały wykorzystane do publikacji ogłoszeń. Serwis zastrzega sobie również prawo do publikacji wybranych ogłoszeń w mediach (prasa, radio itp.).

5. Dodając ogłoszenia Użytkownik  akceptuje  niniejszy regulamin, i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

6. Zabrania się zamieszczania treści lub materiałów łamiących przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz prawa osób trzecich, w szczególności mogących zawierać:

- treści pornograficzne, erotyczne lub przeznaczone tylko dla osób dorosłych itp.;

- treści związane z przemocą;

- treści związane z nietolerancją rasową lub nawołujące do nienawiści wobec jakichkolwiek osób, grup bądź organizacji;

- przesadne wulgaryzmy;

- treści o łamaniu zabezpieczeń lub usuwaniu blokad oprogramowania (hacking/cracking);

- treści na temat niedozwolonych substancji oraz akcesoriów związanych z narkotykami;

- sprzedaż piwa lub mocnych alkoholi;

- sprzedaż tytoniu lub produktów związanych z tytoniem w tym e-papierosów i wyrobów podobnych;

- sprzedaż leków na receptę;

- sprzedaż broni i amunicji (np. broni palnej, elementów broni palnej, noży bojowych, paralizatorów);

- sprzedaż produktów stanowiących podróbki albo imitacje markowych lub innych wyrobów;

- sprzedaż lub dystrybucja wypracowań lub prac studenckich;

- treści związane z programami wynagradzającymi użytkowników za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzanie wyszukiwań, odwiedzanie witryn internetowych lub czytanie e-maili;

- wszelkie inne treści, które są nielegalne, propagują nielegalne czyny lub naruszają prawa innych osób.
 

WSZYSTKIE OGŁOSZENIA KTÓRE NARUSZAJĄ NINIEJSZY REGULAMIN BĘDĄ AUTOMATYCZNIE USUWANE

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz hiperłącza do zasobów ujętych w treści ogłoszenia.

8. Serwis może uniemożliwić Użytkownikowi pełne korzystanie z Serwisu Ofertuje.pl (tj. uniemożliwić zalogowanie, dodawanie ogłoszeń lub odpowiadanie na ogłoszenia), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu. Administrator Serwisu może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, bez podania przyczyny,  w szczególności jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie narusza postanowienia niniejszego regulaminu.


9. Serwis dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy serwera lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Serwisu.

10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji, która odbyła się za pośrednictwem Serwisu.

11. Prezentowane na stronach Serwisu ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników, którzy oferują sprzedaż przedmiotów, towarów lub usług ani za oferowane przez nich na sprzedaż przedmioty, towary i usługi w ramach ogłoszeń.

13. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Serwis nie jest także w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Serwisu.

14. Korzystanie z dostępnych w serwisie usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem transakcji,  w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

15. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje, które będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. O treści załatwionej reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

16. Rejestracja i zamieszczanie Ogłoszeń Standardowych w serwisie jest bezpłatne.

17. Podczas aktywacji ogłoszenia użytkownik może zdecydować o odpłatnym wyróżnieniu ogłoszenia na liście wyników (dotyczy Ogłoszeń Super Premium i Ogłoszeń Premium).

OGŁOSZENIE SUPER PREMIUM

OGŁOSZENIE PREMIUM

PRZEDŁUŻENIE (wszystkie rodzaje ogłoszeń)
 

16. Regulamin niniejszy może zostać zmieniony. O zmianie regulaminu Serwis poinformuje na stronie internetowej www.ofertuje.pl.

17. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany  regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Wszelkie zmiany w regulaminie obowiązują od chwili ich opublikowania w serwisie.

* Ostatnia aktualizacja 21.01.2017

 

Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Polecane